Ana Sayfa | İletişim  
      Bağımlılık Profil İndeksi  
 
 
BAPİ'nin alt ölçekleri (boyutları)

Bunlara "bağımlılığın boyutları" da diyebiliriz. Her alt ölçek kendi içinde puanlandırılmaktadır.  Her alt ölçeğin puanı eşit ağırlıkta olup, BAPİ toplam puanını belirlemektedir. BAPİ'yi oluşturan alt ölçekler ve özellikleri şunlardır:

Madde kullanım özellikleri

 

Alkol ve alkol dışı tüm maddeler bu bölümde sorulmaktadır. Her maddenin kullanım sıklığı için artan düzeyde bir puan alınmaktadır. Eğer kişi çoklu madde kullanıyorsa, bu durumda daha yüksek puan almaktadır. Çünkü çoklu madde kullanımının daha şiddetli bağımlılık sorunlarına yol açtığı bilinmektedir. Örneğin kişi sadece alkol kullanıyorsa alacağı puan, alkol ve esrar kullanan kişiye göre daha düşük çıkacaktır.

 

Bu bölümde kullanılan madde sayısı ve sıklığı dışında, kullanılan maddenin yarattığı sorunlar da değerlendirilmektedir. Çünkü bazı kişiler az ve seyrek madde kullanmalarına rağmen, madde kullanımları dolayısıyla çok fazla sorun yaşamaktadırlar. Bu nedenle madde kullanım sıklığı, kullanılan madde sayısı ve madde kullanımının yarattığı sorun ağırlıklandırılarak değerlendirilmektedir.

 

Bağımlılık tanı ölçütleri

 

Bu bölümde DSM ve ICD'de yer alan bağımlılık tanı ölçütleri sorulmaktadır. 

 

Madde kullanımının kişinin yaşamına etkisi

 

Bu bölüm hem psikososyal işlevleri hem de maddenin kişinin yaşamına olan diğer etkilerini araştıran soruları içermektedir.eğitim, çalışma, aile, ekonomik, yasal sorunlar gibi alanların sorgulanması dışında, gündüz madde kullanımının olup olmaması, istemese dahi madde kullanıp kullanmama, aile veya çevrenin eleştirmesi gibi bağımlılık sorunlarının şiddetini yordayan sorular da bu bölümde yer almaktadır.

 

Şiddetli madde kullanma isteği

 

Bu bölüm, şiddetli madde kullanımını yani "craving"i değerlendirmektedir.

 

Maddeyi kullanımını bırakma motivasyonu

 

Bu bölümde kişinin motivasyon düzeyini ölçen sorular yer almaktadır. Bırakma motivasyonunun artışı kişinin bağımlılık sorunlarını fazla yaşaması olarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle motivasyon tedavi için önemli bir faktör olmakla birlikte, bağımlılık şiddetinin yükseldiğini gösteren bir faktör olarak ele alınmıştır.

 

BAPİ uygulama rehberini indirmek için tıklayın

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkol kullanımı fazlaya ne yapma
 

© 2009 Kültekin Ögel | Web Yazıl

© 2012 Kültegin Ögel | Web Yazılım: Bayram İlyasoğlu | Valid XHTML |  Ana Sayfa | İletişim