Ana Sayfa | İletişim  
      Bağımlılık Profil İndeksi  
 
 
Hangi BAPİ?

Ne zaman, nerede hangi BAPİ kullanılmalıdır?

Eğer...

Çalıştığınız popülasyonda aşağıdaki durumlar söz konusuysa BAPİ özbildirim formu değil, uygulayıcı formu tercih edilmelidir.

·         Okuma yazma sorunu olanlarda

·         Kişini sosyokültürel düzeyinin form doldurmaya uygun olmadığı durumlarda

·         Ölçeğin güvenilir doldurulmayacağına ilişkin kanı oluştuğunda

Eğer...

Amacınız sadece araştırma yapmak değil, bağımlılığı sürdüren tüm faktörleri değerlendirmek ve buna göre bireyselleştirilmiş bir tedavi planı oluşturmak istiyorsanız, bu durumda BAPİ klinik formunu (BAPİ-K) tercih etmeniz gereklidir.

Eğer...

Amacınız kısa bir form kullanmaksa, çok sayıda vakaya uygulanacaksa, bir profil çıkarmak değil şiddeti saptamak istiyorsanız; o zaman BAPİ kısa formunu (BAPİ-kısa) tercih etmeniz uygundur.

Eğer...

Riskli alkol-madde kullanımını tespit etmek istiyorsanız (bağımlılık veya kötüye kullanımı değil) veya kullanımın risk düzeyini saptayacaksanız, bu durumda BAPİ risk tarama formunu (BAPİRT) tercih etmeniz gereklidir. BAPİRT formu aşağıdaki durumlarda kullanılmalıdır:

·         Alkol/Madde kullanımı yüksek risk düzeyinde olabilecek kişileri saptamak istiyorsanız

·         Tümü madde kullanmayan, genel bir popülasyonla çalışıyorsanız

Eğer...

15-18 yaş grubunda bir çalışma yapacaksanız BAPİ ergen formu (BAPİ-E) tercih edilmelidir.

Eğer...

İnternet ve bilgisayar bağımlılığıyla ilgili bir çalışma yapacaksanız, bu durumda BAPİ internet formunu (BAPİNT) kullanmanız uygun olacaktır.

 

BAPİ uygulama rehberini indirmek için tıklayın

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkol kullanımı fazlaya ne yapma
 

© 2009 Kültekin Ögel | Web Yazıl

© 2012 Kültegin Ögel | Web Yazılım: Bayram İlyasoğlu | Valid XHTML |  Ana Sayfa | İletişim