Ana Sayfa | İletişim  
      Bağımlılık Profil İndeksi  
 
 
Neden BAPİ?

Bağımlılık süreğen ve depreşmelerle (relapse) giden bir hastalıktır.  Bu nedenle uzun süreli tedavi ve izlem stratejileri oluşturmak gereklidir. Günümüzde madde bağımlılığı ile ilgili araştırmalarda, tanı ölçütlerine göre bağımlılık “var” ya da “yok” şeklinde genel ve kategorik bir sınıflandırma yapılmaktadır. Dolayısıyla madde kullanımına bağlı sorunlarla ilgili boyutsal bir değerlendirme eksik kalmaktadır. Alkol ve madde kullanım bozuklukları olan hastalar çok farklı boyutta sorunları olan kişilerdir. Bu nedenle alkol ve madde kullanım bozukluklarında tedavi bağımlılığın farklı boyutları göz önüne alınarak yapılmalıdır.

Bağımlılıkta şiddet kavramı farklı faktörlerden oluşabilir. Bağımlılık tanı ölçütlerini oluşturan belirtilerin sayısı, madde kullanımının kişinin yaşamına olan etkisi, madde kullanımına karşı duyduğu isteğin yüksekliği gibi değişkenlerin her biri bağımlılık şiddet göstergeleri olarak kabul edilebilir. Bağımlılık şiddeti yüksek olan bireylerde daha yoğun tedavinin uygulanması gerekir

Bağımlılık şiddetini değerlendiren ve yaygın olarak kullanılan ölçekler arasında McLellan ve arkadaşları (2003) tarafından oluşturulan Bağımlılık Şiddeti İndeksi (Addiction Severity Index: ASI),  Ferri ve arkadaşları (2000) tarafından oluşturulan sadece opiyat kullanımını değerlendiren Bağımlılığın Şiddeti Ölçeği (Severity of Dependence Scale: SDS), Butler ve arkadaşlarının  (2006) Bağımlılık Şiddetini Değerlendirme Aracı (Addiction Severity Assessment Tool:ASAT), Ross ve arkadaşlarının (1990) Michigan Alkolizm Tarama Testidir (MAST). Bu ölçekler arasında sadece ASI ve MAST'ın Türkçe geçerlik ve güvenilirlik çalışması vardır.

Bugüne kadar oluşturulan ölçeklerin önemli bir bölümü çeşitli ve birbirlerinden farklı boyutlarda bağımlılığı değerlendirmeye çalışmıştır. Ancak bağımlılıkta şiddeti oluşturacak boyutların bütününü kapsayan bir ölçek yoktur.

BAPİ, çünkü:

·         Bağımlılık şiddetini beş ayrı boyut üstünden hesaplamaktadır.

·         Madde kullanan kişinin profilini çıkarabilen, buna uygun tedavi yöntemleri geliştirilmesine yardımcı olabilecek bir ölçektir.

·         Sadece araştırma amaçlı değil, klinik uygulamada kullanılabilir

·         Hem alkol, hem madde bağımlılığını değerlendirebilen bir ölçektir.

·         Hem kişinin kendi doldurabileceği, hem de uygulayıcı tarafından doldurabilen formu vardır

·         Kısadır ve uygulaması kolaydır

BAPİ uygulama rehberini indirmek için tıklayın

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkol kullanımı fazlaya ne yapma
 

© 2009 Kültekin Ögel | Web Yazıl

© 2012 Kültegin Ögel | Web Yazılım: Bayram İlyasoğlu | Valid XHTML |  Ana Sayfa | İletişim